اسید سولفونیک

اسید سولفونیک

اسید سولفونیک یک مایع قهوه ای رنگ  است. سولفانیلیک اسید، پی آمینو بنزن سولفونیک اسید، پی آمینو فنیل سولفیک اسید نیز از دیگر نام های این اسید می‌باشد. این نوع اسید از طریق سوزاندن گوگرد بدست می‌آید.
از آنجایی که این نوع اسید بسیار اسیدی است، عموما به صورت نمک‌ وجود دارد و بنابراین در آب کاملا محلول هستند.